Bērnudārzs

Licences numurs V- 2902
Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība nr. 40103302017
Līdzfinansējums tiek maksāts bērniem no 1 gadiņa un 6 mēnešu vecuma.

Cenas Rīgā un Pierīgas pašvaldībās:

 • Rīga: 84,49 eur/mēn( bērniem līdz 2 gadu un 6 mēnešu vecumam – 124,39 eur/mēn) + ēšana ( 1,21 eur/dienā ( daudzbērnu ģimenēm – 0,43 EUR/dienā) )
 • Babīte: 18,00 eur/mēn ( bērniem līdz 2 gadu un 6 mēnešu vecumam – 58,00 eur/mēn) + ēšana ( 3,20 eur/dienā )
 • Salaspils: 68,00 eur/mēn ( bērniem līdz 2 gadu un 6 mēnešu vecumam – 108,00 eur/mēn) + ēšana ( 3,20 eur/dienā )
 • Mārupe: 59,18 eur/mēn ( bērniem līdz 2 gadu un 6 mēnešu vecumam – 99,18 eur/mēn)
 • + ēšana ( 3,20 eur/dienā )
 • Ādaži: 95,00 eur/mēn( bērniem līdz 2 gadu un 6 mēnešu vecumam – 135,00 eur/mēn)
 • + ēšana ( 3,20 eur/dienā )
 • Stopiņi: 45,11 eur/mēn( bērniem līdz 2 gadu un 6 mēnešu vecumam – 85,11 eur/mēn)
 • + ēšana ( 3,20 eur/dienā )
 • Ķekava: 70,12 eur/mēn( bērniem līdz 2 gadu un 6 mēnešu vecumam – 110,12 eur/mēn)
 • + ēšana ( 3,20 eur/dienā )

 

PPII BeBe.lv ir līgumi ar visām pierīgas pašvaldībām ( arī tām, kuras nav norādītas cenu sarakstā )

P.S. Lai saņemtu pašvaldības finansējumu pilnā apmērā, par katru kavētu dienu ir jāiesniedz slimības lapa vai vecāka rakstisks iesniegums ( ar iesniegumu var attaisnot 43 darba dienas kalendārā gada laikā )

Maksa par dārziņu bez finansējuma
335 EUR/mēn( bērniem līdz 2 gadu un 6 mēnešu vecumam – 375 eur/mēn)

+ 3,20 EUR/dienā (ēšana)

Pieteikt bērnu

Par rindas kārtību un pieejamām brīvām vietām zvanīt uz tel. nr. 27000971.