Bērnudārzs BeBe lv cenas

Bērnudārzs

Bērnudārzs BeBe

Lai uzzinātu precīzu cenu, lūdzu izmantojiet
“Cenas aprēķina kalkutatoru” zemāk lapā –>

Licences numurs V- 2902
Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība nr. 40103302017
Līdzfinansējums tiek maksāts bērniem no 1 gadiņa un 6 mēnešu vecuma līdz
pat skolas gaitu uzsākšanai.

PPII BeBe.lv ir līgumi ar visām pierīgas pašvaldībām. Ja dārziņa maksas
kalkulatorā neatrodas savu pašvaldību, tad rakstiet uz bebe@bebe.lv,
norādot bērna vecumu un Jūsu pašvaldību.

Bērnudārzs BeBe ir izveidojuši cenu kalkulatoru, kas īsā laikā ļoti vieglā veidā dos
Jums iespēju iepazīties ar potenciālajām ikmēneša izmaksām.

P.S. Lai saņemtu pašvaldības finansējumu pilnā apmērā, par katru kavētu
dienu ir jāiesniedz slimības lapa vai vecāka rakstisks iesniegums ( ar
iesniegumu var attaisnot 43 darba dienas kalendārā gada laikā )

Cenas aktualizētas 01.09.2023.

 

Uzziniet vairāk par bērnu tiesību aizsardzību un svarīgajiem noteikumiem, apmeklējot Bērnu tiesību aizsardzības likumu. Tas palīdzēs jums labāk saprast mūsu bērnudārza darbību un mērķus, kas balstās uz šiem tiesību aktiem.

 

Pieteikt bērnu

Par rindas kārtību un pieejamām brīvām vietām zvanīt uz tel. nr. 27000971.