Bērnudārzs

Licences numurs V- 2902
Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība nr. 40103302017
Līdzfinansējums tiek maksāts bērniem no 1 gadiņa un 6 mēnešu vecuma.

Cenas Rīgā un Pierīgas pašvaldībās:

  • Rīga: 88,31 eur/mēn( bērniem no 2 gadu līdz 2 gadu un 6 mēnešu vecumam – 128.31 eur/mēn, bērniem no 1 gada un 6 mēnešu līdz 2 gadu vecumam – 193,31 eur/mēn) + ēšana ( 1,21 eur/dienā ( daudzbērnu ģimenēm – 0,43 EUR/dienā) )
  • Babīte: 29,70 eur/mēn ( bērniem no 2 gadu līdz 2 gadu un 6 mēnešu vecumam – 69,7 eur/mēn, bērniem no 1 gada un 6 mēnešu līdz 2 gadu vecumam – 134,7 eur/mēn) + ēšana ( 3,20 eur/dienā )
  • Salaspils: 83,00 eur/mēn ( bērniem no 2 gadu līdz 2 gadu un 6 mēnešu vecumam – 123 eur/mēn, bērniem no 1 gada un 6 mēnešu līdz 2 gadu vecumam – 188 eur/mēn) + ēšana ( 3,20 eur/dienā )
  • Mārupe: 59,14 eur/mēn ( bērniem no 2 gadu līdz 2 gadu un 6 mēnešu vecumam – 99,14 eur/mēn, bērniem no 1 gada un 6 mēnešu līdz 2 gadu vecumam – 164,14 eur/mēn)+ ēšana ( 3,20 eur/dienā )
  • Ādaži: 106,00 eur/mēn( bērniem no 2 gadu līdz 2 gadu un 6 mēnešu vecumam – 146 eur/mēn, bērniem no 1 gada un 6 mēnešu līdz 2 gadu vecumam – 211 eur/mēn)+ ēšana ( 3,20 eur/dienā )
  • Olaine: 52,28 eur/mēn( bērniem no 2 gadu līdz 2 gadu un 6 mēnešu vecumam – 92,28 eur/mēn, bērniem no 1 gada un 6 mēnešu līdz 2 gadu vecumam – 157,28 eur/mēn)+ ēšana ( 3,20 eur/dienā )
  • Ķekava: 77,1 eur/mēn( bērniem no 2 gadu līdz 2 gadu un 6 mēnešu vecumam – 117,1 eur/mēn, bērniem no 1 gada un 6 mēnešu līdz 2 gadu vecumam – 182,21 eur/mēn)+ ēšana ( 3,20 eur/dienā )
  • Carnikava: 100,21 eur/mēn( bērniem no 2 gadu līdz 2 gadu un 6 mēnešu vecumam – 140,21 eur/mēn, bērniem no 1 gada un 6 mēnešu līdz 2 gadu vecumam – 205,21 eur/mēn)+ ēšana ( 3,20 eur/dienā).

 

PPII BeBe.lv ir līgumi ar visām pierīgas pašvaldībām ( arī tām, kuras nav norādītas cenu sarakstā )

P.S. Lai saņemtu pašvaldības finansējumu pilnā apmērā, par katru kavētu dienu ir jāiesniedz slimības lapa vai vecāka rakstisks iesniegums ( ar iesniegumu var attaisnot 43 darba dienas kalendārā gada laikā )

Maksa par dārziņu bez finansējuma
355 EUR/mēn( bērniem no 2 gadu līdz 2 gadu un 6 mēnešu vecumam – 395 eur/mēn, bērniem no 1 gada un 6 mēnešu līdz 2 gadu vecumam – 460 eur/mēn)

+ 3,20 EUR/dienā (ēšana)

Pieteikt bērnu

Par rindas kārtību un pieejamām brīvām vietām zvanīt uz tel. nr. 27000971.