Metodiskais kabinets

E-metodiskais kabinets ir lieliska iespēja mūsu pedagogiem jebkurā brīdī izmantot tur pieejamos materiālus. Kabinetā tiek apkopota, strukturēta un ievietota jaunākā metodika pirmsskolas izglītībā. Pedagogi var izmantot, kolēģu atklāto nodarbību konspektus, svētkus scenārijus,  jaunākās darba burtnīcas un literatūru par pirmsskolas izglītību. Kā arī kabinetā ir pieejamas dažādas darba un krāsojamās lapas, neskaitāmas radošas idejas grupas iekārtojumam, didaktiskajām spēlēm, dekorācijām, un noderīgas saites idejām interneta plašumos. E-metodiskais kabinets dod vēl plašākas iespējas pedagogiem sadarboties ar mūsu metodiķi un uzlabot nodarbību kvalitāti ikdienā!