Erasmus

Spānija 2017

Pieredze Erasmus+ projektā sākās ar pirmā semināra apmeklējumu 2017. gadā, ko rīko Valsts izglītības attīstības aģentūra. Seminārs deva motivāciju arī mūsu iestādei piedalīties projekta veidošanā.

Tālāk sekoja sarežģītākais – partneru meklēšana. Mobilitātes projektam partneri izdevās atrast Spānijā -King’s College School.

Projekta tēma 2017.gadā bija ”Britu izglītības mācību metožu un paņēmienu izpēte, iespējamā iekļaušana Bebelv izglītības programmā”.

Projekta mērķis bija: Novērot un izpētīt “Kings college schools” britu izglītības sistēmu Spānijā, lai uzlabotu un ieviestu inovācijas Bebelv iestādē.

Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti 4 apakšmērķi :

  1. Izglītības vides novērošana un izpēte
  2. Pieejamo resursu apskate
  3. Pedagoģiskā procesa novērošana un izpēte
  4. Darba organizācijas, vadības un kvalitātes nodrošināšanas izpēte

 

Projekts veiksmīgi saņēma erasmus+ apstiprinājumu un finansējumu, lai divi BeBelv darbinieki varētu doties ciemos uz Spāniju.

Un 5. oktorbī sēdāmies lidmašīnā, lai dotos uz Spāniju ciemos pie mūsu kolēģiem. Ceļojumā devās īpašniece Rita, projekta autore un vadītāja Egija un talantu skolas vadītāja Iveta.  Ar lielu nepacietību gaidījām došanos uz viņu skolu un bērnudārzu.

Pirmajā dienā mums bija  neformāla tikšanās ar skolas direktoru  Nigel Fossey no King’s College School, La Moraleja un bērnudārza direktori Kirsty Sharp no King’s Infant School, Chamartín. Uzzinājām daudz par skolas vīziju, mērķi, dibinātāju un citus svarīgus faktus. Kā arī pašas stāstījām par latvijas izlītības sitēmu un prezentējām mūsu iestādi BeBelv.

Jau nākošajā dienā devāmies uz King’s College School, La Moraleja, kas ir ļoti liela skola kopā ar bērnudārziņu. Mūs uzņēma ļoti atsaucīgi, laipni. Izrādīja visu lielo skolu, pastāstīja konkrētāk tieši par šo filiāli. Bija sagatavots dienas plāns, ko cītīgi arī pildījām. Bijām grupiņās pie visu vecumu bērniem. Redzējām ļoti daudz, ieguvām dažādu informāciju, paņēmienus un metodes.  Skola ir internacionāla un visā skolā kopā izglītību iegūst 45 valstu bērni. Tur mācās arī latviešu puisi Pauls, kurš arī bija ieradies ar mums sasveicināties un pastāstīt vairāk par skolu. Diena bija informācijas un jaunu lietu bagāta. Ieguvām jaunas zināšanas.

Sekoja brīvdienas, kuras izmantojām, lai apskatītu Madrides skaistākās vietas.

Bet pirmdien jau atkal devāmies gūt jaunu pieredzi. Šoreiz tā bija otrā skola jeb bērnudārzs King’s Infant School, Chamartín. Mazāka un vairāk atgādināja bērudārzu. Šī bija iestāde, kas vairāk līdzinājās mūsu priekštatam par bērnudārzu. Arī šajā dienā guvām daudz atziņu, mācību metožu un vides iekārtošanas idejas.

Projekta ietvaros tika uzņemti daudz fotoattēli, video, ko varējām prezentēt mūsu BeBes kolēģēm seminārā, kad atgriezāmies.

Erasmus+ deva mums lielisku iespēju ieraudzīt un iepazīt savādāku izglītības modeli (starptautisku), kā arī deva idejas gan vides uzlabošanai, gan darbam ar bērniem un vecākiem. Protams, tā bija arī iespēja salīdzināt mūsu izglītības sistēmas, lai paraudzītos plašāk.  Noteikti varam teikt, ka šis ceļojums un gūtā pieredze tiek izmantota arī BeBelv bērnudārza ikdienā.

Diemžēļ 2020. gada projektam uz Turciju netika piešķirts līdzfinasējums no Erasmus+, lai gan ieguvām nepieciešamo punktu skaitu un projekts tika novērtēts kā ļoti labs. Bet tas tikai dod mums iespēju šo projektu īstenot kādā no nākošajiem mācību gadiem! Ko noteikti centīsimies izdarīt 2022/2023.mācību gadā.