Nord +1

Norvēģijas 2021

Spītējot Covid-19 pandēmijai, deviņi darbinieki no BeBe.lv devās jau otrajā pieredzes apmaiņas braucienā uz Norvēģiju. Liels prieks, ka pandēmija tajā brīdī bija mazinājusies un vakcinācijas sertifikāti ļāva mums doties jau pusotru gadu atpakaļ rakstītā un Nordplus apstiprinātā projektā.

Ar lielu prieku un gaidām visi kolēģi devās mobilitātes braucienā, lai iepazītu moderno tehnoloģiju pielietošanu Norvēģijas bērnudārzos.

Šī projekta partneris bija bērnudārzs ar nosaukumu Prestmarka kindergarden, kur mūs ļoti laipni sagaidīja iestādes vadītāja Smith Kristin. Vadītāja mums visu izrādīja, pastāstīja. Projekta dienu ietvaros īstenojām ļoti dažādas aktivitātes. Gan novērojām, gan prezentējām Bebi un Latviju, gan diskutējām par izglītības sitēmas atsķirībām, kā arī plusiem un mīnusiem katrā iestādē.

Projekts sniedza pieredzi, praksi un informāciju, lai uzlabotu vidi, mācīšanu metodes, kā arī mūsdienu tehnoloģiju nozīme un pielietojums. Šīs novatoriskās idejas tika prezentētas arī citiem BeBe.lv darbiniekiem, bērniem un viņu vecākiem.

Ar šo projektu bērnudārzs BeBelv vēlējās uzlabot vadības un personāla kompetences moderno tehnoloģiju lietošanā, gūt zināšanas un iedvesmu ikdienai, jaunu mācību metožu un paņēmienu pielietošana.

Mobilitāte sniedza iespēju ieskatīties Norvēģijas pirmsskolā un tādējādi pilnveidot apmācību saturs un organizācija.

Šis projekts bija lieliska iespēja gūt jaunas idejas darbam, lai nepārtraukti pilnveidotu izglītības saturu, kā arī, lai ieviestu jauninājumus darba procesā. BeBelv vadība atrada jaunus veidus, kā uzlabot mācību saturu un tā organizāciju, lai spētu piedāvāt saviem klientiem kvalitatīvāku izglītību.

Projekts ir devis iespēju Bebe.lv pilnveidot savas zināšanas, iegūt informāciju un praksi darbā ar modernajām tehnoloģijām.

Pirmsskolas vecuma bērni ikdienā izmanto un redz dažādas digitālās tehnoloģijas un ierīces. Tāpēc tas ir svarīgi iemācīt viņiem  tās izmantot jēgpilni.

Projekts apstiprina, ka pirmsskolā var un vajag izmantot modernās tehnoloģijas un interaktīvo tāfeli. Tā bērniem vieglāk un ilgāk koncentrēties rotaļnodarbībās.

Projektā gūtā pieredze paplašināja zināšanas par to, kā mūsdienu tehnoloģijas ļauj:

  1. Radīt brīvāku atmosfēru bērnu vidū
  2. Ļauj viegli aplūkot internetā ( vai izmantojot citas interaktīvas ierīces) jebkuru apgūstamu un bērniem interesējošu tēmu.
  3. Sniedz iespēju skolotājam ātri pielāgot mācību vielu aktuālajiem notikumiem
  4. Sniedz iespēju vizuāli un detalizētāk parādīt dažādas tēmas, ko bērni pēta.
  5. Ikdienā veidot sadarbību ar vecākiem.
  6. veicina bērna fizisko un psiholoģisko attīstību, palīdzot bērniem iegūt pārliecību par sevi, kļūt neatkarīgiem un atbildīgiem. Bērni tādā veidā var rotaļīgi izpētīt pasauli.

 

Ieguvām vērtīgas zināšanas par to, kā mācību procesu padarīt daudzpusīgāku un bērniem saistošāku. Pēc pieredzes apmaiņas brauciena esam ļoti gandarīti par paveikto, par jaunievedumiem mūsu iestādē un to, ka varējām iepazīt, mācīties un iegūt tik daudz zināšanu no projekta partneriem Norvēģijas pirmsskolā.

 

Projekta autore Egija Posse