Nord + 2

Islande 2023.

Projekta mērķis ir iegūt jaunas zināšanas, kompetences, metodes un paņēmienus
pirmsskolas vadībai un pedagogiem, lai veicinātu visu bērnu iekļaušanu
(neatkarīgi no viņu fiziskajām un intelektuālajām spējām, sociālajiem apstākļiem, emocionālā stāvokļa,
valodu zināšanas vai kādi citi nosacījumi) pirmsskolas izglītības iestādē. Izredzētais
tēma ir aktuāla ne tikai Latvijā un mūsu iestādē Bebe.lv, bet arī minēta
Nordplus rokasgrāmata 2023.-2027.gadam, arī Latvijas Nacionālajā attīstības plānā un Izglītības
Kā viens no pamatprincipiem ir norādīta attīstības (2021-2027) iekļaujošā izglītība
izglītība .
Mērķtiecīgas darbības šajā virzienā ir uzsāktas nesen, taču risinājumi joprojām nav sistēmiski.
Latvijā vecākiem, skolotājiem, citiem speciālistiem, kā arī pašvaldībām un valsts iestādēm trūkst a
vienota izpratne par iekļaujošās izglītības ieviešanu.
Līdz ar to projekts dos iespēju pilnveidot profesionālās pilnveides
Bebe.lv iestādes darbinieku zināšanas un kompetences.
Projekta aktivitātes plānotas kā darba vērošana, stundu analīze, kopīgi semināri un
pieredzes apmaiņa savā starpā. Arī jaunu kopīgu metožu izstrāde. Kā
projekta ietvaros visā Bebe.lv tiks organizēts radošais konkurss, kura laikā
pedagogiem jāizstrādā spēles, metodiskie materiāli, rituāli un citi paņēmieni, lai palīdzētu
iekļaut bērnus grupā. Paņēmieni un metodes tiks apkopotas.
Šī pieredze varētu mums palīdzēt: samazināt pieredzes trūkumu un administratīvos šķēršļus,
tādējādi uzlabojot iestādes vidi, veicinot pedagoģisko izaugsmi, kā arī
palielināt mūsu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību.
Visi dalībnieki iegūs pieredzi un zināšanas, lai izstrādātu metodoloģiju un pedagoģisko
rokasgrāmatas iekļaujošas izglītības uzlabošanai.

Sekojiet mūsu gaitām Islandē BeBe.lv sociālo tīklu kontos! Šis ir piedzīvojums ar kuru vēlamies dalīties un turpināt!