Nord + 3

Norvēģija  2019

Šis septembris mums paliks atmiņā, kā burvīgs piedzīvojums! Bebelv devās pieredzes apmaiņā uz Norvēģijas pirmsskolas izglītības iestādi Espira. Piedaloties Nordplus konkursā BeBelv ieguva iespēju realizēt projektu: Norvēģijas mācību metožu izpēte un iespējamā iekļaušana BeBelv izglītības programmā un ikdienā.

Norvēģija patiesi ir skaista! Katrs rīts pieceļoties šķiet fantastisks! Prāts spēj atslēgties no visām nedienām. Un šķiet, ka tieši ar šādu mieru arī strādā pedagogi Norvēģijā, un tieši ar šādu mieru dvēselē aug mazie Norvēģu pilsoņi!

Daudzas metodes, dienas gaita un pedagoģiskā prakse Norvēģijā mūs mulsināja! Mēģināsim analizēt pa punktiem.

TAS, KO DARA NORVĒĢIJĀ, BET NEIESPĒJAMI LATVIJĀ.

  1. Panākt, ka vecāki uzticas pedagogiem 100%.
  2. Bērnudārza telpas ir vaļējas. Durvis netiek slēgtas. Pedagogi uzticas bērniem. Neviens bērns nepamet bērnudārza telpas. Šo faktu nav iespējams izskaidrot. Acīmredzot, bērni saprot, ka vienam iet ārpus bērnudārza nav atļauts.
  3. Pedagogs nosaka bērna veselības stāvokli. Pedagogs nosaka, vai bērns drīkst nākt uz dārziņu vai nē. Pie ārsta nav jādodas pēc izziņas. Šāda veida sadarbība nav iespējama ne no Latvijas Likumdošanas puses, ne kopējā viedokļa sabiedrībā.
  4. Nav Inspekcijas. Pakalpojuma kvalitāti nosaka vecāki!
  5. Ēdienkartē netiek iekļauti siltie ēdieni!

Esam priecīgi, ka šāda prakse netiek ieviesta Latvijā. Bērni pavada bērnudārzā lielāko daļu dienas! Negribas pat iedomāties, kas notiek ar bērnu veselību pārtiekot nemitīgi no jogurta, pārslām un sviestmaizēm. Šāda veida uzturu nepieļautu ne bērnu vecāki Latvijā, ne arī Inspekcijas un Veselības un Labklājības Ministrija.

  1. Bērni diendusu guļ ārā – ratos. Tas bija moments, kas mūs izbrīnīja. Līdz 3 gadu vecumam bērni diendusu guļ ratos. Rati tiek izvesti ārā un atstāti zem jumta, garāžai jeb noliktavai līdzīgā telpā.
  2. Nav mācību metodes un mācību tēmas. Faktiski tādas nodarbības, kādas notiek Latvijā Norvēģija nav. Process notiek dabīgi, katra audzinātāja pati izdomā, ko viņa vēlas darīt dienas gaitā. Viss redzētais, liek domāt mums, ka Latvijā mācību metodes ir pārspīlētas un striktas. Tas rada bažas, ka bērniem Latvijā neatliek laika baudīt bērnību, bet ir jāgatavojas skolai. Taču šķiet, nepieļaujama un nesaprotama ir sistēma Norvēģijā, ka mācību programmas nav, ka mācību tēmas nav un nav striktu prasību, kas bērnam ir jāmāk uzsākot skolas gaitas.
  3. Bērns pats rūpējas par sevi. Pašapkalpošanās. Šķiet, ka Latvijā tik daudz tiek runāts par mācību processu, ka mēs aizmirstām par pamata lietām, kas bērnam ir jāmāk. Bērni Norvēģijā paši gatavo maizītes – smērē sviestu uz maizītēm, griež desu vai sieru, paši nokopj galdu, paši notīra traukus, paši ģērbjas, paši apmeklē WC u.c. lietas. Šķiet šādu praksi ir neiespējami ieviest Latvijā, jo to vienkārši nepieļaus bērnu vecāki un atbilstošas inspekcijas. Taču mēs to ļoti novērtējām, kā pozitīvu aspektu. Tas veido bērna patstāvību un veicina pašapkalpošanās prasmes.
  4. Bērnudārzs no 9 mēnešu vecuma.

Šķiet, ka tas nekad nebūs iespējams Latvijā. Jau šobrīd Latvijā trūkst gan pedagoģiskais personāls, gan telpas pirmsskolas Izglītības realizēšanā, gan finansējums pirmsskolas Izglītības realizēšanā no pusotra gada vecuma. Ja šis vecuma tiktu samazināts līdz deviņu mēnešu vecumam, tad bērnudārzu rindās būs vēl lielākas un izmaksas pirmsskolas izglītībai palielinātos.

Ar šo projektu privātā pirmsskolas iestāde “BeBelv” vēlējās uzlabot vadības un darbinieku kompetenci, ieviešot jaunas mācību metodes un paņēmienus, kas tiek izmantoti Norvēģijas skolā. Mobilitāte deva iespēju ielūkoties Norvēģijas pirmsskolā un tādejādi uzlabot savu mācību saturu un organizāciju. Redzētais un uzzinātais sniedza iespēju mainīt arī Bebelv ikdienu:

1) Mobilitātes dalībnieki pilnīgi noteikti uzlaboja savas valodas prasmes, paplašināja redzesloku, tika ieguva starptautiskās sadarbības pieredze kā arī iepazīta Norvēģijas daba, kultūra un nacionalitāte.

2) Ikdienā tika ieviests iestādes talismans. Ideja tika aizgūta pieredzes apmaiņas laikā. Gada laikā tika izstrādāta ideja par Bebelv talismani un tika uzšūti speciāli sapņu spilventiņi.

3) Iegūtā pieredze ļauj vieglāk ieviest pārmaiņas izglītības programmā. 2019./2020 mācību gads nesa jaunas pārmaiņas un vēsmas Latvijas pirmsskolas izglītības vadlīnijās un programmā. Iegūtā pieredze ļāva ieviest kompetenču pieeju vieglāk.  Projektā iegūtā pieredze ļāva brīvāk un profesionālāk palūkoties uz  programmu un nepieciešamajām pārmaiņām.

4) Bebelv izmainīja ikdienas ritmu jeb gaitu. Samazinot bērniem gulēšanas laiku un palielinot laiku, kad bērni uzturas ārā.

5) Joprojām tiek strādāts ar auklēm un pedagogiem, lai ļauj bērniem būt patstāvīgākiem un pašiem ar savu pieredzi apgūt pašapkalpošanās prasmes.

 

Esam pateicīgi Nord+ programmai par iespēju redzēt, salīdzināt un dalīties pieredzē ar kolēģiem ārpus Latvijas. Vienalga, kā atšķiras mūsu darba stils un metodes, mūs vieno – mīlestība pret bērniem!