Privātuma politika

     SIA “BeBeLV” (reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģ.nr. 40103302017, juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k4-37, Ķekava, LV-2123), ir Pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā.

Šī Privātuma politika izskaidro, kā SIA “BeBeLV” apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti uzņēmuma pakalpojumi. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko SIA “BeBeLV” ievāc no mājaslapas www.bebe.lv, e-pastu sarakstes, līgumiem un citiem avotiem.

Personas datu ievākšana un izmantošana

    Neatkarīgi no kuras valsts jūs piekļūstat SIA “BeBeLV” pakalpojumiem, personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi. Jūs esat informēti, ka Jūsu personas dati Latvijā var tikt apstrādāti arī uz šīs valsts likuma pamata.

    SIA “BeBeLV” informē, ka, norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes bebe.lv paziņojums/atgādinājums par uzsāktajām, bet nepabeigtajām darbībām.

    Jūs esat informēts, ka, lietojot interneta vietni bebe.lv, SIA “BeBeLV” vai jebkura trešā persona, kas darbojas bebe.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:

4.1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu;

4.2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu;

4.3. bebe.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus;

4.4. IP adreses;

4.5. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšana, kā arī interneta vietnes bebe.lv izmantošanas kontrole un uzlabošanas organizēšana.

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

5.SIA “BeBeLV” apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

    Pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana.

    Efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana.

    Biznesa plānošana un analītika.

    Personāla atlase un vadība.

    Pieteikumu izskatīšana un apstrāde.

    Jaunumu izsūtīšana.

    SIA “BeBeLV” apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

    Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde.

    Leģitīmo interešu nodrošināšanai.

    Līguma noslēgšanai vai izpildei.

    Datu subjekta piekrišana.

Personas datu glabāšanas ilgums

    SIA “BeBeLV” glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

    kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “BeBeLV” var realizēt savas leģitīmās intereses;

    kamēr SIA “BeBeLV” pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

    kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Sīkdatnes

    Sīkdatnes ir teksta datnes, kas tiek ievietotas mājaslapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājaslapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot SIA “BeBeLV” mājaslapu, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades. Sīkāk lasīt Sīkdatņu politika.

Kāpēc SIA “BeBeLV” izmanto sīkdatnes?

    SIA “BeBeLV” izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

    sesiju pārvaldība un lietotāju autentifikācija;

    mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšana;

    statistikas datu iegūšana par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaits, lapā pavadītais laiks;

    tīmekļa vietnes darbības efektivitātes uzlabošana.

    Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir SIA “BeBeLV” leģitīmās intereses.

    SIA “BeBeLV” neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc SIA “BeBeLV” informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

    SIA “BeBeLV” nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes bebe.lv lietotājs paliks anonīms.

Trešo personu sīkdatnes

    SIA “BeBeLV” mājaslapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.

Sīkdatņu kontrole

    Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija –www.youronlinechoices.com/lv).

    Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājaslapas funkcijas var nedarboties.

Personas datu saņēmēji

    Likumā noteiktos gadījumos SIA “BeBeLV” var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat SIA “BeBeLV” var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu.

    SIA “BeBeLV” interneta vietnē bebe.lv apkopotos un uzkrātos datus informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīga nodot arī citiem uzņēmumiem. DATI, KAS ĻAUTU IDENTIFICĒT PERSONU, ŠAJĀ PROCESĀ NETIEK ATKLĀTI UN NETIEK NODOTI TREŠAJĀM PERSONĀM.

    Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

    Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus SIA “BeBeLV” par Jums apstrādā, Jums ir jāiesniedz iesniegums:

    rakstveidā iesniedzot SIA “BeBeLV” birojā Gaismas iela 19 k4-37, Ķekava, LV-2123, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

    Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

    SIA “BeBeLV” veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

    Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

Tiesības atsaukt piekrišanu

    Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, sūtot atsaukumu uz e-pastu: bebe@bebe.lv

    Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

    Lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, par to atsūtot pieprasījumu uz e-pastu: bebe@bebe.lv. Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša e-pasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils.

Izmaiņas Privātuma politikā

    SIA “BeBeLV” ir tiesības jebkurā brīdī veikt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē bebe.lv.