Dana Mežīte

Ir grūti pateikt, kurš ir mīļākais bērna vecuma posms, jo katrā no tiem ir tās īpašās lietas. No pirmās minūtes līdz pat pēdējai minūtei bērnudārzā bērni liek smieties, priecāties. Darbā ar bērniem var nebaidīties būt pašai mazliet bērnam. Tas arī ir lieliskākais šajā darbā.

Par pedagogu strādāju sesto gadu. Izglītību ieguvusi Latvijas universitātē. Apguvusi Montessori pedagoģiju, kas izraibina un dažādo ikdienas mācības un dzīvi grupiņā.

Lielākais hobijs ir dejošana. Tas izpaužas gan grupiņā, gan arī ārpus tās.  To jūt arī bērni, jo bieži vien saka: “Dana , es gribu padejot!”

Viss notiek savā laikā un vietā!

Piereģistrēt bērnu

Par rindas kārtību un pieejamām brīvām vietām zvanīt uz tel. nr. 27000971.