Ļubova Brahmane

Man ir mīļi visu vecumu bērni, jo katrs vecumposms ir īpašs.
Mani īpašie talanti ir adīšana.
Dzīves moto: Aktīvi darboties un nekad nepadoties!
Mana darba pieredze ar bērniem sākusies ar savu divu bērnu izaudzināšanu un kuplā radu pulka bērnu auklēšanu. BeBē darba gaitas uzsāku 2015.gadā, strādāju ar pašiem mazākajiem ķipariem.

 

Piereģistrēt bērnu

Par rindas kārtību un pieejamām brīvām vietām zvanīt uz tel. nr. 27000971.