Vēsma Arbidāne

Darbs ar bērniem ir viens no retajiem, kam saredzu mūžības vērtību. Ticu, ka katrs mans veltītais laiks bērnam nes pozitīvas izmaiņas. Šķiet, saprotos ar jebkura vecuma bērnu, un cenšos saredzēt katra bērna vajadzības, pat neizteiktās.

Esmu studējusi mūzikas pedagoģiju, un šobrīd studēju pirmsskolas pedagoģiju. Pieredze pedagoģijas darbā nu jau sastāda 7 gadus ar visu vecumposmu bērniem, pārsvarā gan kā mūzikas skolotājai pirmsskolas iestādē un mūzikas privātskolotājai. Bet kopumā esmu daudzpusīga, radoša persona ar lielu pacietību.

Papildus mūzikai nodarbojos ar smagatlētiku, esmu piedalījusies powerliftinga sacensības, ar grafisko dizainu nodarbojos, un kā vizāžiste, un ticība Dievam caurvij katru manas dzīves daļu.

Mans lielākais motivātors sasniegumiem un grūtību pārvarēšanai ir šis Bībeles teksts: “Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru!” Fil. 4:13 Es visu spēju: mīlēt, piedot, sasniegt mērķus, izturēt grūtības, virzīties uz priekšu!

Piereģistrēt bērnu

Par rindas kārtību un pieejamām brīvām vietām zvanīt uz tel. nr. 27000971.